Fjalori drejtshkrimor shqip online Live sex chats with girls

Të ndalemi tani në disa vlera të veprës FDGj Sh,2011, hartimi i së cilës i ka kërkuar autorëve shumë punë.

Vështirësitë me të cilat janë përballur, i kanë kapërcyer jo vetëm me punë të ngulët e përkushtim, por edhe falë përgatitjes së tyre teorike e përvojës së pasur në njohjen e shqipes standarde, të normës së saj dhe të kulturës së gjuhës.

Kohët e fundit u botua në Tiranë vepra Fjalor Drejtshkrimor i Gjuhës Shqipe (FDGj Sh,2011), hartuar nga dy gjuhëtarë me emër shqiptarë, Ali Dhrimo dhe Rami Memushaj.

Parimet e përgjithshme, mbi të cilat janë mbështetur, siç janë ruajtja e sistemit, thjeshtimi i rregullave dhe pasqyrimi i së resë në normë etj, janë plotësisht të sakta.

Po përmendim disa vlera kryesore të veprës: Së pari, FDGj Sh,2011 është një mbështetje e re serioze, pas gati dyzet vjetësh, në fushën e normës gjuhësore: duke ruajtur plotësisht sistemin e normës, ajo do të kontribuojë në konsolidimin e mëtejshëm të shqipes standarde.

Drejtshkrimi i Gjuhës shqipe,1973, dhe FDGj Sh,1976, janë dy vepra që përbëjnë një të tërë organike të pandashme, një nga tri veprat madhore kodifikuese të Pasluftës: bazat teorike shkencore, parimet, synimet, si dhe detyrat konkrete praktike i kanë të njëjta.

FDGj Sh,2011, është një vepër e re shumë e vëllimshme me 925 faqe dhe me rreth 75000 fjalë, pra, është vepra më e madhe leksikografike e gjersotme kushtuar shqipes.

Shkarkoje falas Fjalori shqip shqip eshte fjalori me i mire dhe i vetmi fjalor shqip shqip dixhital ne qarkullim. Eshte pjese e nje projekti mbarekombetar i Qendres per Edukim dhe Perparim.

Comments